Ogłoszenie naboru na stanowisko: pracownik techniczny

Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" ogłasza nabór na stanowisko: pracownik techniczny


Ogłoszenie o naborze: 

Kwestionariusz osobowy:

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2024 roku do godziny 16:00, osobiście w Centrum Kultury „Karolinka”, pokój nr 23 – w godzinach od 8:00-16:00, lub pocztą na adres Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik techniczny"