Termomodernizacja budynku CK "Karonika"

Zachodnia część budynku
W. Flach

Prace termomodernizacyjne już na półmetku. Przechadzając się w okolicach "Karolinki" mogliście zauważyć, że zachodnia cześć budynku pięknie prezentuje nową elewację i wymienione okna.​ Rusztowania przeniesione zostały na wschodnią część budynku, w związku z czym bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym obszarze (w tym gości Restauracja Figaro )

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT


Beneficjent: Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie
Koszt całkowity: 1 579 325,56 zł
Wnioskowane dofinansowane z EFRR: 1 169 599,48 zł
Okres realizacji: 04.05.2021 - 31.12.2022