Procedury przy przyjmowaniu i załatwianiu spraw

Uczestnictwo w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury „Karolinka”

Nabór na zajęcia prowadzone w Centrum Kultury "Karolinka" prowadzony jest podczas letnich wakacji. Zapisów można dokonywać od 1 do 29 sierpnia. W trakcie trwania semestrów przyjęcie nowego uczestnika jest możliwe wyłącznie w wypadku zwolnienia się miejsca w wybranej grupie (rezygnacja innego uczestnika).

Zapisy na nowy rok szkolny dotyczą zarówno dzieci, które rozpoczną uczestnictwo w zajęciach, jak i dzieci, które chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach przez kolejny rok szkolny.

Karta zgłoszenia na dowolnie wybrane zajęcia

  

Karta z oświadczeniem rodziców dotyczącym uczestnictwa dziecka w zajęciach w Centrum Kultury "Karolinka" (obowiązkowy załącznik do karty zgłoszenia)

   


Płatności za zajęcia stałe

Płatności za zajęcia stałe organizowane w Centrum Kultury „Karolinka” można dokonywać w kasie czynnej:

Poniedziałek: NIECZYNNA
Wtorek: 10:00 - 15:30
Środa: 12:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 15:30
Piątek: NIECZYNNA

W weekendy kasa czynna na godzinę przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Podczas wakacji kasa czynna będzie od wtorku do czwartku w godz. 10:00 - 15:30 oraz na godzinę przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia biletowanego. W poniedziałki i piątki kasa będzie nieczynna.

Kontakt: kasa@karolinka.art.pl
tel. 32/ 286 64 54 wew. 25

Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem. Dokonując przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, oraz okres, za który dokonywana jest wpłata - nie trzeba dostarczać wydrukowanych dowodów wpłaty do Impresariatu - wystarczy jedynie pamiętać o terminowym dokonywaniu wpłat.


Numer konta bankowego dla realizacji płatności za zajęcia stałe:
ING Bank Śląski
41 1050 1230 1000 0002 0000 4133

Wynajem sal


Centrum Kultury „Karolinka” dysponuje salą widowiskową, salą kameralną, salą ekspozycyjną (galeryjną), salą baletową oraz małymi salami zajęciowymi. Dane techniczne każdej z sal wraz ze zdjęciami dostępne są pod adresem //karolinka.art.pl/content-14


W celu wynajęcia dowolnie wybranej sali należy dostarczyć do Centrum Kultury „Karolinka” wypełniony czytelnie druk wynajmu w formie elektronicznej na adres karolinka@karolinka.art.pl lub w formie papierowej osobiście do Impresariatu ośrodka (pokój nr 9 na parterze) lub pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Kultury “Karolinka”
Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków


Regulamin wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka”.

Cennik wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka”

Druk wynajmu - w sprawach dotyczących wynajmu dowolnie wybranej sali prosimy o wypełnienie poniższego druku i dostarczenie go do Centrum Kultury "Karolinka".

Rezerwacja i zakup biletów

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w kasie Centrum Kultury "Karolinka"

Regulamin sprzedaży biletów on-line przez Centrum Kultury "Karolinka".

Sposoby doręczania dokumentów do Centrum Kultury „Karolinka”

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Centrum Kultury „Karolinka za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:


Centrum Kultury “Karolinka”
Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków

lub mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Centrum Kultury „Karolinka” , w Administracji (pokój nr 23, I piętro) w godzinach pracy Administracji.

Dokumenty elektroniczne można składać do Centrum Kultury „Karolinka” za pośrednictwem wybranego adresu mailowego (lista adresów w zakładce „książka teleadresowa”).
Akceptowane formaty załączników to:
• DOC, DOCX, RTF
• XLS, XLSX
• CSV
• TXT
• GIF, TIF, BMP, JPG
• PDF
• ZIP


Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty elektroniczne większe niż 10 MB powinny być dostarczane na elektronicznych nośnikach zapisu danych jak płyta CD lub DVD, pamięć masowa USB. Nośniki te mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Centrum Kultury „Karolinka” , w Administracji (pokój nr 23, I piętro) w godzinach pracy Administracji.


Opublikował: Weronika Flach
Publikacja dnia: 29.06.2021
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 5663
28.05.2023 // karolinka.art.pl/bip