Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie” Numer sprawy ZP/1/2022/TP

Zamawiający informuje, że dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f71c0b4-6569-41ec-aab6-2af3f65c509d


Opublikował: Weronika Flach
Publikacja dnia: 10.02.2022
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 23.09.2013
Dokument oglądany razy: 23721
28.05.2023 // karolinka.art.pl/bip