Zapewnienie dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Centrum Kultury "Karolinka" (2022r.)

Centrum Kultury "Karolinka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury "Karolinka".

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury "Karolinka", Plac Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz dwa wejścia boczne zlokalizowane z prawej i lewej strony budynku.

Wejście główne oraz zlokalizowane z prawej strony budynku są wejściami wyposażonymi w poręcz aby ułatwić osobom z trudnościami ruchowymi poruszanie się, wejście boczne z lewej strony budynku jest wejściem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz do wjazdu z wózkami dziecięcymi.

Przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest parter budynku. Znajduje się tam kasa zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana po lewej stronie od wejścia głównego. Z parteru budynku można bez problemu wejść na salę widowiskową, gdzie zlokalizowane są również miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc pracownika, który pomoże w pokonaniu napotkanych barier architektonicznych i w załatwieniu spraw.

Schody w budynku oznaczone są za pomocą taśm kontrastowych. W budynku nie ma jednak oznaczeń w alfabecie brajla. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wszystkie wymienione problemy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Deklaracja dostępności Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. (2022r.)

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoslązaków do ZSRR w 1945 roku, Ul Św. Wojciecha 118 , 41-922 Radzionków.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od frontu budynku.

Wejście główne wyposażone jest w podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz do wjazdu z wózkami dziecięcymi.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest parter budynku. Znajduje się tam kasa zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, multimedialna ekspozycja traktująca o deportacjach, sala konferencyjna. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc pracownika, który pomoże w pokonaniu napotkanych barier architektonicznych i w załatwieniu spraw.

W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie brajla. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wszystkie wymienione problemy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021Opublikował: Weronika Flach
Publikacja dnia: 31.03.2022
Podpisał: Weronika Flach
Dokument z dnia: 21.04.2021
Dokument oglądany razy: 1699
30.09.2023 // karolinka.art.pl/bip