RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: redakcja

Procedury przy przyjmowaniu i załatwianiu spraw

Uczestnictwo w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury „Karolinka”

Nabór na zajęcia prowadzone w Centrum Kultury "Karolinka" prowadzony jest podczas letnich wakacji. Zapisów można dokonywać od 1 do 29 sierpnia. W trakcie trwania semestrów przyjęcie nowego uczestnika jest możliwe wyłącznie w wypadku zwolnienia się miejsca w wybranej grupie (rezygnacja innego uczestnika).

Zapisy na nowy rok szkolny dotyczą zarówno dzieci, które rozpoczną uczestnictwo w zajęciach, jak i dzieci, które chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach przez kolejny rok szkolny.

Karta zgłoszenia na dowolnie wybrane zajęcia

  

Karta z oświadczeniem rodziców dotyczącym uczestnictwa dziecka w zajęciach w Centrum Kultury "Karolinka" (obowiązkowy załącznik do karty zgłoszenia)

   

Numer konta bankowego dla realizacji płatności za zajęcia stałe:
ING Bank Śląski
41 1050 1230 1000 0002 0000 4133

Dokonując przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, oraz okres, za który dokonywana jest wpłata - nie trzeba dostarczać wydrukowanych dowodów wpłaty do Impresariatu - wystarczy jedynie pamiętać o terminowym dokonywaniu wpłat.

Wynajem sal


Centrum Kultury „Karolinka” dysponuje salą widowiskową, salą kameralną, salą ekspozycyjną (galeryjną), salą baletową oraz małymi salami zajęciowymi. Dane techniczne każdej z sal wraz ze zdjęciami dostępne są pod adresem //karolinka.art.pl/content-14


W celu wynajęcia dowolnie wybranej sali należy dostarczyć do Centrum Kultury „Karolinka” wypełniony czytelnie druk wynajmu w formie elektronicznej na adres karolinka@karolinka.art.pl lub w formie papierowej osobiście do Impresariatu ośrodka (pokój nr 9 na parterze) lub pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Kultury “Karolinka”
Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków


Regulamin wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka”.

Cennik wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka” – w trakcie korekty - wkrótce będzie dostępny na stronie.

Druk wynajmu - w sprawach dotyczących wynajmu dowolnie wybranej sali prosimy o wypełnienie poniższego druku i dostarczenie go do Centrum Kultury "Karolinka".

Rezerwacja i zakup biletów

W celu rezerwacji i zakupu biletów drogą elektroniczną na wybrane wydarzenie organizowane w Centrum Kultury "Karolinka" należy:


1. Przesłać e-mail na adres karolinka@karolinka.art.pl podając na jakie wydarzenie i na ile biletów planowany jest zakup. Maile można przesyłać od poniedziałku do piątku oraz co najmniej na dzień przed datą wydarzenia.

2. Po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie żądanej rezerwacji należy dokonać płatności drogą elektroniczną.

3. Numer konta bankowego dla realizacji płatności za rezerwacje biletowe:
ING Bank Śląski
41 1050 1230 1000 0002 0000 4133

4. Dokonując przelewu należy wpisać imię i nazwisko, na które jest dokonywana rezerwacja, tytuł wydarzenie i ilość biletów, za którą dokonywana jest płatność.

5. Potwierdzenie przelewu należy przesłać w formacie PDF lub JPG drogą mailową odpowiadając na wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie żądanej rezerwacji.

6. Przyjść do Centrum Kultury „Karolinka” w dniu imprezy, najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia i odebrać bilety. Należy mieć przy sobie wydruk potwierdzenia dokonania przelewu.Opublikował: Daniel Ryciak
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 405