RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe

Procedury przy przyjmowaniu i załatwianiu spraw

Uczestnictwo w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury „Karolinka”

Nabór na zajęcia prowadzone w Centrum Kultury "Karolinka" prowadzony jest podczas letnich wakacji. Zapisów można dokonywać od 1 do 29 sierpnia. W trakcie trwania semestrów przyjęcie nowego uczestnika jest możliwe wyłącznie w wypadku zwolnienia się miejsca w wybranej grupie (rezygnacja innego uczestnika).

Zapisy na nowy rok szkolny dotyczą zarówno dzieci, które rozpoczną uczestnictwo w zajęciach, jak i dzieci, które chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach przez kolejny rok szkolny.

Karta zgłoszenia na dowolnie wybrane zajęcia

  

Karta z oświadczeniem rodziców dotyczącym uczestnictwa dziecka w zajęciach w Centrum Kultury "Karolinka" (obowiązkowy załącznik do karty zgłoszenia)

   


Płatności za zajęcia stałe

Płatności za zajęcia stałe organizowane w Centrum Kultury „Karolinka” można dokonywać osobiście w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka” (pokój nr 9, parter) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30.

Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem. Dokonując przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, oraz okres, za który dokonywana jest wpłata - nie trzeba dostarczać wydrukowanych dowodów wpłaty do Impresariatu - wystarczy jedynie pamiętać o terminowym dokonywaniu wpłat.


Numer konta bankowego dla realizacji płatności za zajęcia stałe:
ING Bank Śląski
41 1050 1230 1000 0002 0000 4133

Wynajem sal


Centrum Kultury „Karolinka” dysponuje salą widowiskową, salą kameralną, salą ekspozycyjną (galeryjną), salą baletową oraz małymi salami zajęciowymi. Dane techniczne każdej z sal wraz ze zdjęciami dostępne są pod adresem //karolinka.art.pl/content-14


W celu wynajęcia dowolnie wybranej sali należy dostarczyć do Centrum Kultury „Karolinka” wypełniony czytelnie druk wynajmu w formie elektronicznej na adres karolinka@karolinka.art.pl lub w formie papierowej osobiście do Impresariatu ośrodka (pokój nr 9 na parterze) lub pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Kultury “Karolinka”
Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków


Regulamin wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka”.

Cennik wynajmu sal w Centrum Kultury „Karolinka” – w trakcie korekty - wkrótce będzie dostępny na stronie.

Druk wynajmu - w sprawach dotyczących wynajmu dowolnie wybranej sali prosimy o wypełnienie poniższego druku i dostarczenie go do Centrum Kultury "Karolinka".

Rezerwacja i zakup biletów

W celu rezerwacji i zakupu biletów drogą elektroniczną na wybrane wydarzenie organizowane w Centrum Kultury "Karolinka" należy:


1. Przesłać e-mail na adres karolinka@karolinka.art.pl podając na jakie wydarzenie i na ile biletów planowany jest zakup. Maile można przesyłać od poniedziałku do piątku oraz co najmniej na dzień przed datą wydarzenia.

2. Po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie żądanej rezerwacji należy dokonać płatności drogą elektroniczną.

3. Numer konta bankowego dla realizacji płatności za rezerwacje biletowe:
ING Bank Śląski
41 1050 1230 1000 0002 0000 4133

4. Dokonując przelewu należy wpisać imię i nazwisko, na które jest dokonywana rezerwacja, tytuł wydarzenie i ilość biletów, za którą dokonywana jest płatność.

5. Potwierdzenie przelewu należy przesłać w formacie PDF lub JPG drogą mailową odpowiadając na wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie żądanej rezerwacji.

6. Przyjść do Centrum Kultury „Karolinka” w dniu imprezy, najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia i odebrać bilety. Należy mieć przy sobie wydruk potwierdzenia dokonania przelewu.Opublikował: Daniel Ryciak
Publikacja dnia: 10.02.2015
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 410