Ogłoszenie naboru na stanowisko: pracownik gospodarczy - sprzątacz/sprzątaczka

Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" ogłasza nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy - sprzątacz/sprzątaczka


Ogłoszenie o naborze: 

Kwestionariusz osobowy:

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 13 października 2023 roku do godziny 16:00, osobiście w Centrum Kultury „Karolinka”, pokój nr 23 – w godzinach od 8:00-16:00, lub pocztą na adres Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik gospodarczy-sprzątacz/sprzątaczka"