Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2021/2022

Od 17 maja do 5 października trwają zapisy szkół do kolejnej edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Tegoroczna edycja programu, który ma za sobą 15 lat doświadczenia, będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów, w tym roku dostępna będzie elastyczna forma udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły łączyć projekcje w kinach z seansami online w sytuacji konieczności ponownego zawieszenia działalności instytucji. Jednym z kin biorących udział w projekcie i oferujących seanse kinowe dla wszystkich poziomów edukacyjnych jest Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne do pobrania ze strony www.nhef.pl.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.
Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.panel.nhef.pl/zgloszenie

Długi okres zamrożenia m.in. kultury był dla nas wszystkich trudy. Program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” będzie świetną okazją do przyzwyczajenia dzieci i młodzieży do korzystania z kin, a ty samym wyrobienia dobrego nawyku korzystania z legalnych źródeł kultury. Dbając o bezpieczeństwo Państwa oraz uczennic i uczniów, jesteśmy w stanie wprowadzić elastyczne formy uczestnictwa w projekcie, dostosowując się do panującej sytuacji epidemiologicznej.
Najważniejsze zmiany wprowadzone dla komfortu uczestników:

  • możliwość zmiany formy uczestnictwa ze stacjonarnego na online (w przypadku ponownego zamknięcia kin lub decyzji o nauczaniu zdalnym);
  • limit osób na sali kinowej podczas seansów stacjonarnych będzie zgodny z aktualnymi wytycznymi GIS oraz potrzebami Nauczycieli;
  • możliwość realizacji indywidualnych seansów stacjonarnych dla jednej lub kilku klas z tej samej szkoły (konieczny wcześniejszy kontakt z koordynatorem)

Na wszelkie pytania dotyczące zapisów oraz dokonania wyboru formy uczestnictwa w NHEF odpowie koordynator projekcji w kinie „Karolinka” w Radzionkowie – Tomasz Nolewajka (tel. 32/2866454 wew. 22, t.nolewajka@karolinka.art.pl)