Wypożyczanie strojów

Wszystkie stroje będące własnością Centrum mogą być wypożyczane osobom fizycznym lub prawnym. Wyjątek stanowią stroje Księstwa Warszawskiego.

Wypożyczenie strojów odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Centrum, a wypożyczającym.

Okres wypożyczenia: 1-7 dni

Cennik*: 

1. Strój damski - komplet 30 zł
2. Strój męski - komplet 20 zł
3. Nakrycia głowy (kapelusze, wianki, inne) - 10 zł
4. Spodnie - 10 zł
5. Spódnica i fartuch - 10 zł
6. Serdak damski - 10 zł
7. Kamizelka lub kaftan męski - 10 zł
8. Obuwie sceniczne - 10 zł

*Stawki wyjściowe

Stroje można wypożyczyć w godzinach pracy garderobiany.

kontakt: tel. 665-318-217