Górnośląska Barbórka - dokumentacja i popularyzacja tradycji górniczej

Projekt realizowany w ramach programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Zadanie skoncentrowane jest wokół tradycji obchodów Barbórki przez górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku, która została w 2018 r. wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Celem jest poszerzenie aktualnej wiedzy
na temat tej tradycji i zebranie materiału niezbędnego do wpisania Barbórki na listę UNESCO. Projekt prowadzony będzie we współpracy z ekspertami.
Drugi etap dotyczy popularyzacji wiedzy o Barbórce poprzez stworzenie widowiska muzycznego. Widowisko przygotowane będzie w oparciu o współpracę i integrację przedstawicieli śląskiego środowiska artystycznego: chóry, orkiestry dęte, zespoły
taneczne. Za jego realizację odpowiadać będą profesjonaliści z dużym dorobkiem artystycznym. Widowisko ma ambicje do zilustrowania górniczego święta w historycznej perspektywie poprzez taniec, śpiew, muzykę, grę aktorską, kostiumy i scenografię.

Kwota dofinansowania: 45 000 zł
Koordynator projektu: Justyna Konik
Czas trwania zadania: 01.07.2022 - 23.12.2022