Zrealizowane projekty

Centrum Kultury „Karolinka” zrealizowało następujące projekty:

IV edycja projektu "W poszukiwaniu Świadka historii" 

Projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych (powyżej V klasy) i ponadpodstawowych. 
Składa się z 3 etapów; warsztatów, konkursu oraz tworzenia internetowego archiwum. Nawiązuje do metodologii „oral history”, zyskującej w środowisku szkolnym coraz większą popularność. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę badaczy i utrwalenie w formie nagrania audio lub audio/video opowieści świadka historii.

Zadanie jest prowadzone przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
Więcej szczegółów dotyczących projektu na stronie www.deportacje45.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Dzięki realizacji zadania do Centrum Kultury „Karolinka” zakupione zostaną nowoczesne ekspozytory, w tym gabloty stolikowe oraz modułowe ścianki wystawowe. Przedsięwzięcie pozwoli na rozbudowanie oferty kulturalnej instytucji i organizowanie wydarzeń, które do tej pory ze względów technicznych nie mogły być przeprowadzone. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury