Zrealizowane projekty

Centrum Kultury „Karolinka” zrealizowało następujące projekty:

2022: 

Górnośląska Barbórka - dokumentacja i popularyzacja tradycji górniczej

Zadanie skoncentrowane jest wokół tradycji obchodów Barbórki przez górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku, która została w 2018 r. wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Celem jest poszerzenie aktualnej wiedzy na temat tej tradycji i zebranie materiału niezbędnego do wpisania Barbórki na listę UNESCO. Projekt prowadzony będzie we współpracy z ekspertami. Drugi etap dotyczy popularyzacji wiedzy o Barbórce poprzez stworzenie widowiska muzycznego. Widowisko przygotowane będzie w oparciu o współpracę i integrację przedstawicieli śląskiego środowiska artystycznego: chóry, orkiestry dęte, zespoły taneczne. Za jego realizację odpowiadać będą profesjonaliści z dużym dorobkiem artystycznym. Widowisko ma ambicje do zilustrowania górniczego święta w historycznej perspektywie poprzez taniec, śpiew, muzykę, grę aktorską, kostiumy i scenografię.

Kwota dofinansowania: 45 000 zł
Koordynator projektu: Justyna Konik
Czas trwania zadania: 01.07.2022 - 23.12.2022

Projekt realizowany w ramach programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Zaproś nas do siebie. Edycja 2022

Zaproś nas do siebie! to całoroczny projekt Narodowego Centrum Kultury dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski.
Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk"

Zadanie polega na uzupełnieniu strojów ludowych w Zespole Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z Radzionkowa. Zespół powstał w 1973 r., działa w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Obecnie w jego szeregach występuje ok. 200 młodych artystów, podzielonych na 7 grup wiekowych. "Mały Śląsk" promuje nie tylko śląską kulturę ludową na arenie narodowej i międzynarodowej, ale także polską kulturę ludową z innych regionów etnograficznych Polski.
Celem zadania jest doposażenie garderoby "Małego Śląska" w brakujące elementy strojów ludowych. Wykonywanie tych części garderoby prowadzone będzie we współpracy eksperckiej z etnografami z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Odział Śląsk oraz
konsultantami regionów związanych z ruchem folklorystycznym. Stroje uszyte będą przez firmę, która specjalizuje się w tego typu krawiectwie oraz przy ich tworzeniu współpracuje z hafciarkami ludowymi, rzemieślnikami, szewcami, rymarzami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Koordynator projektu: Daniel Dziurka
Czas trwania zadania: 14.03.2022 - 17.10.2022

2021: 

W poszukiwaniu świadka historii - edycja V

Projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych (powyżej V klasy) i ponadpodstawowych. Składa się z 3 etapów; warsztatów, konkursu oraz tworzenia internetowego archiwum. Nawiązuje do metodologii „oral history”, zyskującej w środowisku szkolnym coraz większą popularność. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę badaczy i utrwalenie w formie nagrania audio lub audio/video opowieści świadka historii.

Zadanie jest prowadzone przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Więcej szczegółów dotyczących projektu na stronie www.deportacje45.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Questing - odkryj tajemnice Radzionkowa

W ramach realizacji zadania powstanie pierwszy radzionkowski quest, czyli rodzaj gry terenowej, polegającej na przejściu nieoznakowanym szlakiem, którym można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Fabuła questu dotyczyć będzie historii i kultury radzionkowskiego przemysłu. W grę będzie można zagrać na dwa sposoby, rozwiązując zagadki zawarte w ulotce wyłożonej w kilku punktach w Radzionkowie lub opublikowane w darmowej aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców, wykorzystującej geolokalizację.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021". Operatorem programu w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

2020: 

IV edycja projektu "W poszukiwaniu Świadka historii" 

Projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych (powyżej V klasy) i ponadpodstawowych. 
Składa się z 3 etapów; warsztatów, konkursu oraz tworzenia internetowego archiwum. Nawiązuje do metodologii „oral history”, zyskującej w środowisku szkolnym coraz większą popularność. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę badaczy i utrwalenie w formie nagrania audio lub audio/video opowieści świadka historii.

Zadanie jest prowadzone przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
Więcej szczegółów dotyczących projektu na stronie www.deportacje45.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Dzięki realizacji zadania do Centrum Kultury „Karolinka” zakupione zostaną nowoczesne ekspozytory, w tym gabloty stolikowe oraz modułowe ścianki wystawowe. Przedsięwzięcie pozwoli na rozbudowanie oferty kulturalnej instytucji i organizowanie wydarzeń, które do tej pory ze względów technicznych nie mogły być przeprowadzone. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury