Spójnik 2023

Wydarzenie wspierane przez program Spójnik, realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Centrum Kultury „Karolinka” jest centralnym punktem życia kulturalnego miasta. Tym projektem chcemy zaprezentować jak najszersze spektrum naszych działań.  Zakłada on aktywizację lokalnego społeczeństwa poprzez organizację gry miejskiej. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach, które przygotują dla nich prowadzący zajęcia odbywające się na co dzień w Centrum Kultury „Karolinka”.  Zarówno gra jak i warsztaty ukażą w jaki sposób można spędzać czas wolny po szkole, po pracy w mieście. Gra terenowa zostanie zorganizowana w taki sposób, aby przedstawić kulturę, dziedzictwo i historię miasta. W organizację gry oprócz pracowników Centrum Kultury „Karolinka” włączą się  Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, ponieważ w największym stopniu ukazują oni lokalną historię i dziedzictwo. Do pomocy w grze terenowej zaprosimy także lokalne instytucje oraz stowarzyszenia. Pomagać nam będą również nasi wolontariusze. Po zakończeniu gry terenowej odbędą się warsztaty, które przyjmą formę zajęć pokazowych. Mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć jak wyglądają nasze stałe zajęcia i/lub wziąć w nich aktywny udział. W realizacje warsztatów zaangażowani będą prowadzący zajęć rytmicznych, baletowych, plastycznych, tańca nowoczesnego oraz nauki śpiewu. Podczas finału gry wyłonieni zostaną zwycięzcy oraz wręczone zostaną nagrody, a finał uświetnią swoim udziałem uczestnicy zajęć stałych.