Etno Polska 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Film prezentuje opis damskiego stroju limanowskiego oraz męskiego stroju szczyrzyckiego, które to składają się na wiązankę tańców limanowskich.
Film ma charakter edukacyjny i został zrealizowany na potrzebę promocji zadania ZAKUP STROJÓW DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "MAŁY ŚLĄSK" realizowanego przez Centrum Kultury "Karolinka" z Radzionkowa w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022.

Wśród zakupionych kostiumów znalazły się elementy męskich strojów kaszubskich, łowickich, sieradzkich, szczyrzyckich, warmińskich oraz dodatki do damskich strojów rzeszowskich. 

Zadanie polega na uzupełnieniu strojów ludowych w Zespole Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z Radzionkowa. Zespół powstał w 1973 r., działa w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Obecnie w jego szeregach występuje ok. 200 młodych artystów, podzielonych na 7 grup wiekowych. "Mały Śląsk" promuje nie tylko śląską kulturę ludową na arenie narodowej i międzynarodowej, ale także polską kulturę ludową z innych regionów etnograficznych Polski.
Celem zadania jest doposażenie garderoby "Małego Śląska" w brakujące elementy strojów ludowych. Wykonywanie tych części garderoby prowadzone będzie we współpracy eksperckiej z etnografami z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Odział Śląsk oraz
konsultantami regionów związanych z ruchem folklorystycznym. Stroje uszyte będą przez firmę, która specjalizuje się w tego typu krawiectwie oraz przy ich tworzeniu współpracuje z hafciarkami ludowymi, rzemieślnikami, szewcami, rymarzami.

Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Koordynator projektu: Daniel Dziurka
Czas trwania zadania: 14.03.2022 - 17.10.2022