Zaproś nas do siebie 2022

Zaproś nas do siebie! to całoroczny projekt Narodowego Centrum Kultury dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski.

Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:
• wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
• wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania,
• rozwoju oferty programowej instytucji na 2023 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.