Chór Harfa

Zainteresowanie śpiewem grupowym w Radzionkowie sięgało 1903 r., co zaowocowało powstaniem Towarzystwa Śpiewaczego "Orfeon". Okres I Wojny Światowej osłabił ruch śpiewaczy. Dopiero w 1919 r. zorganizowano sekcję śpiewu przy Towarzystwie Gimnazjalnym "Sokół", która dała początek naszemu chórowi.

Zainteresowanie śpiewem grupowym w Radzionkowie sięgało 1903 r., co zaowocowało powstaniem Towarzystwa Śpiewaczego "Orfeon". Okres I Wojny Światowej osłabił ruch śpiewaczy. Dopiero w 1919 r. zorganizowano sekcję śpiewu przy Towarzystwie Gimnazjalnym "Sokół", która dała początek naszemu chórowi.

16 marca 1919 r. sekcja stała się samodzielnym zespołem, przyjmując nazwę Towarzystwo Śpiewacze Radzionków. Pierwszymi założycielami i propagatorami byli J. Ogierman i Wilhelm Mazur, pierwszym dyrygentem chóru męskiego Augustyn Tyczka, a prezesem Robert Skowron.

W 1924 r. chór przyjął nazwę Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" w Radzionkowie. W tym też roku

przystąpił do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach. W latach 1924-1938 chór był w rękach dyrygentów: Konstantego Kaniuta, Jana Masarczyka i Henryka Kaszy, który zainicjował powstanie chóru mieszanego. Funkcję prezesów pełnili w tym czasie: Emil Gajdas, Paweł Trzeńsioch, Paweł Pietryga, Franciszek Hajda i Henryk Kasza.

Okres II Wojny Światowej przerwał działalność chóru, która wznowiona została wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Powojennym dyrygentem został na krótko Władysław Niedilko, a po nim Maksymilian Grześk.

16 lutego 1946 r. funkcję dyrygenta/którą pełnił 42 lata/ objął organista radzionkowskiego kościoła Hubert Goj. Jego pomocnikiem został Alfred Gediga. W 1950 r. władze polskie rozwiązały wszystkie stowarzyszenia katolickie, w tym także Chór "Harfa". Chór zaczął działać jako niezależny zespół szukając oparcia w KWK "Bytom". W 1988 r. wieloletni dyrygent Hubert Goj rozstaje się z chórem. Jego miejsce zajęła Lidia Kluge, a w 1990 r. Ireneusz Herisz.

W 1995 to kolejna zmiana dyrygenta. Stanowisko to objęła Barbara Stanisz, która funkcję tę sprawuje do dzisiaj. W powojennej historii chóru prezesami kolejno byli: Paweł Pietryga, Gertruda Zając, Jakub Ścigała, Marian Makowski, Jan Wrodarczyk, Otylia Pyka, Antoni Wichary, Maria Wiatrek, Jerzy Bomba, Longin Michalik, Józef Jankowiak, Irena Tworek, Franciszek Golus, Ewa Neuman a od 2008 roku Alicja Ossowska

Chór "Harfa" obecnie liczy 38 członków.

W roku 2019 chór obchodził 100 rocznicę działalności, co czyni go najstarszym zespołem śpiewaczym w regionie. Chór brał udział w wielu przeglądach i festiwalach w Polsce i za granicą (między innymi w Austrii) odnosząc liczne sukcesy. Członkowie chóru zapraszają także inne chóry do udziału w koncertach w Radzionkowie. Najwięcej z nich koncertuje podczas "Wieczoru kolęd". Po koncercie chór organizuje spotkanie opłatkowe z zaproszonymi gośćmi, podczas którego wszyscy wspólnie śpiewają kolędy, również te już dawno zapomniane na Śląsku. W ostatnim czasie chór wydał nową płytę z kolędami.

czwartek – 17:30 – 19:30
piątek – 15:45 – 17:45