Rytmika

Są to zajęcia umuzykalniające (taneczno - wokalne) dla dzieci od 4 do 6 lat. Uczą się one podstaw rytmiki, śpiewu i poruszania na scenie. Dzieci w ciągu semestru przygotowują program, który zaprezentują na scenie Centrum Kultury „Karolinka”. W sumie odbywają się dwa takie koncerty, pierwszy w okolicach Dnia Babci (który w „Karolince” łączymy z Dniem Dziadka), drugi natomiast w okolicach Dnia Matki (i tutaj również łączymy ten dzień z Dniem Ojca).

RYTMIKA:

Rok szkolny 2021/2022:

poniedziałek:

16:00 - 17:00 - grupa I, sala 45 - p. Katarzyna Łukaszczyk

poniedziałek:

17:45 - 18:45 - grupa II, sala 34 - p. Mariola Lis