Rytmika

Są to zajęcia umuzykalniające (taneczno - wokalne) dla dzieci od 4 do 6 lat. Uczą się one podstaw rytmiki, śpiewu i poruszania na scenie. Dzieci w ciągu semestru przygotowują program, który zaprezentują na scenie Centrum Kultury „Karolinka”. W sumie odbywają się dwa takie koncerty, pierwszy w okolicach Dnia Babci (który w „Karolince” łączymy z Dniem Dziadka), drugi natomiast w okolicach Dnia Matki (i tutaj również łączymy ten dzień z Dniem Ojca).

poniedziałek:
16:00 – 17:00 – grupa II
17:00 – 18:00 – grupa III
18:00 – 19:00 – grupa IV

środa:
17:00 – 18:00 – grupa I