Rytmika

Są to zajęcia umuzykalniające (taneczno - wokalne) dla dzieci od 4 do 6 lat. Uczą się one podstaw rytmiki, śpiewu i poruszania na scenie. Dzieci w ciągu semestru przygotowują program, który zaprezentują na scenie Centrum Kultury „Karolinka”. W sumie odbywają się dwa takie koncerty, pierwszy w okolicach Dnia Babci (który w „Karolince” łączymy z Dniem Dziadka), drugi natomiast w okolicach Dnia Matki (i tutaj również łączymy ten dzień z Dniem Ojca).

RYTMIKA:

Rok szkolny 2022/2023:

wtorek:

17:00 - 18:00 - grupa I (starsza), sala 25 - p. Jolanta Świder

16:00 - 17:00 - grupa II (młodsza), sala 25 - p. Jolanta Świder