RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz skrótów

Skrót Wyjaśnienie skrótu
art. artykuł
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
ds. do spraw
Dz.U. Dziennik Ustaw
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr numer
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt punkt
PN Przetarg Nieograniczony
p.o. pełniący/a obowiązki
PO Przetarg Ograniczony
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn. tekst jednolity
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
ust. ustęp
ww. wyżej wynieniony/a
wz. w zastępstwie
zal. załącznik
z póżn.zm. z późniejszą/ymi zmiana/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnieniaOpublikował: Daniel Ryciak
Publikacja dnia: 09.02.2015
Podpisał: Daniel Ryciak
Dokument z dnia: 09.02.2015
Dokument oglądany razy: 5 361