RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulaminy

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany cennika w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie Regulamin wynajmu pomieszczeń i urządzeń technicznych, których właścicielem jest Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka"

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu płatności za zajęcia taneczne semestralne grupowe z odpłatnością miesięczną organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka" w okresie od 1 marca do 24 czerwca 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia cennika za zwiedzanie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 31.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad wypożyczania strojów będących własnością Centrum Kultury "Karolinka"

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wstrzymania biegu terminów w związku z czasowym zawieszeniem działalności Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wstrzymania biegu terminów w związku z czasowym zawieszeniem działalności Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 4 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 4 września 2020 roku w sprawie aneksu do Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć grupowych w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć grupowych w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w semestrze letnim 2019/2020 i przysługującymi w związku z tym zwrotami

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 24 lipca 2020 roku w spawie Regulaminu wynajmu pomieszczeń i urządzeń technicznych, których właścicielem jest Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany „Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć grupowych w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w semestrze letnim 2019/2020 i przysługującymi w związku z tym zwrotami

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia „Procedur bezpieczeństwa w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w okresie pandemii koronawirusaSARS-Cov-2”

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wznowienia biegu terminów, o których mowa w Zarządzeniu nr 7/2018 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie aneksu do Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wstrzymania biegu terminów, o których mowa w Zarządzeniu nr 7/2018 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wstrzymania biegu terminów, o których mowa w Zarządzeniu nr 7/2018 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 5/2018 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie .

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakupu Biletów On-line w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu wynajmu pomieszczeń i urządzeń technicznych, których właścicielem jest Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie Przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynajmu pomieszczeń i urządzeń technicznych, których właścicielem jest Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie


Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka".

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 1 września 2015 w sprawie zmiany regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”.

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie zmiany „Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Karolinka”.

Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 27 grudnia 2010 r. dot. „Regulaminu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury Karolinka”

Nowy cennik wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury „Karolinka”

Zarządzenie nr 4/2010   Dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany

„Regulaminu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury Karolinka”.

Regulamin organizacji imprez w Centrum Kultury "Karolinka".

Regulamin Centrum Kultury "Karolinka".Opublikował: Weronika Flach
Publikacja dnia: 04.04.2023
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 8 592