RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

W dniu 19.07.2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Modernizacja obiektu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r." w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp) Numer sprawy ZP/1/2023/TP

Dokumentacja postępowania jest dostępna na platformie przetargowej pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d8bef33b-259d-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie” Numer sprawy ZP/1/2022/TP

Zamawiający informuje, że dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f71c0b4-6569-41ec-aab6-2af3f65c509dOpublikował: Weronika Flach
Publikacja dnia: 20.07.2023
Podpisał: Justyna Konik
Dokument z dnia: 23.09.2013
Dokument oglądany razy: 24 248